Home > Ragnarok Online > Ragnarok Online 2 Physx Error

Ragnarok Online 2 Physx Error

All rights reserved. Silva ΕγγραφήΕγγραφήκατεΚατάργηση εγγραφής3535 Φόρτωση... Φόρτωση... Σε λειτουργία... Προσθήκη σε... Θέλετε να το δείτε ξανά αργότερα; Συνδεθείτε για να προσθέσετε το βίντεο σε playlist. Σύνδεση Κοινή χρήση Περισσότερα Αναφορά Θέλετε να αναφέρετε If you wish to be unblocked, you must agree that you will take immediate steps to rectify this issue. I uninstalled physx, then i installed the one in the folder of ro2 and it magically worked. http://lebloggeek.com/ragnarok-online/ragnarok-online-2-download.html

An error occurred while applying security settings. - Διάρκεια: 7:27. Voidlivion 185.399 προβολές 12:30 How to fix Launcher Initialization Error:Configuration system failed to initialize - Διάρκεια: 5:59. Then at the system tray, it looks like this This doesn't do anything actually. Install using an older version of PhysX If you're using the latest version of PhysX and it still gives you errors, try uninstalling that version and installing an older version of

Acrofan 218.925 προβολές 1:26 Ragnarok 2 Online - Como instalar e jogar no Brasil - Διάρκεια: 2:40. Learn more You're viewing YouTube in Greek. Last edited by Vaendryl.NL; 11 May, 2013 @ 12:04pm #3 Pasquali View Profile View Posts 11 May, 2013 @ 3:39pm same problem here HD 5670 #4 Hedgie View Profile View Posts So that's why I'm questioning whether RO2 is using the GPU.

All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy | Legal | Steam Subscriber Agreement View mobile website Login Store Featured Explore Curators Wishlist News Stats Community Home Discussions Workshop Greenlight Market Broadcasts Support Change language View Also on GameFAQs...Help - Answers to the most commonly asked questions about GameFAQs.FAQ Bookmarks - Access and manage the bookmarks you have added to different guides.FAQ Bounty - Write a FAQ All rights reserved.

I hear you should uninstall physx and then go the the game folder and install again from there but it's clear as rain this game isn't worth the hassle. All rights reserved.SitemapAdvertiseCareersPrivacy PolicyAd ChoiceTerms of Use Playpark Community Forum: Ragnarok 2 Not Using Nvidia Graphic Card - Playpark Community Forum Jump to content Sign In » New user? If you find that neither of these solutions are solving your issue, please submit a ticket so we can investigate!Article ID: 605, Created On: 5/8/2013, Modified: 5/8/2013 Feedback (0)Show MoreAdd Feedback No idea how I should play RO2 :( #10 Crimson View Profile View Posts 29 Aug, 2013 @ 6:29am Ive tried multiple ways to try and get it to work idk

Register Now! Cancel OK Message Login Store Featured Explore Curators Wishlist News Stats Community Home Discussions Workshop Greenlight Market Broadcasts Support Change language View desktop website © Valve Corporation. The Gamer Dog 31.441 προβολές 2:33 APB Reload fixing Physx - Διάρκεια: 2:24. An error occurred while applying security settings. - Διάρκεια: 7:27.

Since I already enabled PhysX Visual Indicator previously, it is shown like this in the game (notice on top leftmost of the screen) I maxed out all the options, still doesn't The most common causes of this issue are: Using a script or add-on that scans GameFAQs for box and screen images, overloading our search engine Running a "scraper" or "downloader" program Dragon Shield 100.479 προβολές 13:52 Ragnarok 2 error instalación SOLUCIONADO - Διάρκεια: 7:48. XD #5 yuil2001 View Profile View Posts 6 May, 2013 @ 6:14am can you tell me more detail error code?

Looks like we are correct at this stage. his comment is here skimlines 6.667 προβολές 13:28 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα AdrielTutosPc 11.671 προβολές 2:29 Como solucionar el problema de mafia II (PhysX) - TutorialesFDL - Διάρκεια: 1:07. icompu 16.712 προβολές 7:27 Ragnarok Online 2 Descargar e Instalar en Windows 8 y 7 Sin Error De Instalacion - Διάρκεια: 10:24. 123chepox 26.355 προβολές 10:24 Ragnarok online 2 patch failed

  • TheChrisCaza 466 προβολές 2:10 Boni Scs 1 FFA - Διάρκεια: 4:04.
  • GameFAQs.comfacebook.com/GFAQstwitter.com/GameFAQsHelp / Contact UsChange Colors Blue (Default)Blue on BlackRedRed on BlackGreenGreen on BlackOrangeOrange on BlackPurplePurple on BlackCloudy BlueGrayscaleSepiaCotton Candygamespot.comgiantbomb.commetacritic.comgamerankings.com© 2016 CBS Interactive Inc.
  • Gothart 21.588 προβολές 7:48 Ragnarok 2 - Primeira Jogatina [Gameplay] - Διάρκεια: 21:00.
  • Not the first time I was trying to install it! #13 Mr.
  • i cant change the value of the key even im the admin.. #11 Fat Satan View Profile View Posts 7 May, 2013 @ 2:35pm i got AMD Radeon HD 7970M Xfire
  • All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries.Some geospatial data on this website is provided by geonames.org.
  • pixgamez 298 προβολές 11:53 Ragnarok Online 2 - "An error occurred" [SOLUCIONADO] PT-BR - Διάρκεια: 4:07.
  • I'll try PhysX Visual Indicator...thanks!

GaryPlays 910 προβολές 4:07 How to connect to ragnarok online 2 legend of the second international server - Διάρκεια: 14:57. Log In Sign Up Log In to GameFAQs Forgot your username or password? Nerd:hey i had the same problem yesterday and i found thishttps://forums.geforce.com/default/topic/526016/geforce-drivers/error-2738-fix-blame-your-old-antivirus-for-this-/it helped for me, i hope it helps you too. this contact form TutorialesFDL 24.607 προβολές 1:07 Homefront Physx error! - Διάρκεια: 1:21.

GaryPlays 910 προβολές 4:07 Ragnarok Online 2 PVP Knight Vs Monk - Διάρκεια: 2:43. DrankzWorld 18.634 προβολές 1:47 Ragnarok 2 - Como instalar, Criar conta e Atualizar (Servidor SEA/PlayPark) - Διάρκεια: 11:15. Memetic View Profile View Posts 9 May, 2013 @ 2:54pm I solved the problem by uninstalling PhysX and reintaling it from game folder with !!!antivir turn off!!! #14 Abdullah View Profile

I uninstalled the packaged physx drivers and installed the new one that was linked.

Sign up for free! If someone tried downgrading and it uses the graphic card then I will have to think about it, since I'm not just playing Ragnarok 2 right now. try it. #6 Mouse d'Bolinha View Profile View Posts 7 Jun, 2013 @ 7:03pm https://support.warpportal.com/KB/a605/physx-error.aspxhope i help us. #7 chandalan View Profile View Posts 8 Aug, 2013 @ 12:05am How can I am using Asus N55S too.

misterputty 1.267 προβολές 2:58 Ragnarok Online 2 TH: Solo Assassin Elder & Eremes (Assassin) - Διάρκεια: 6:07. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries.Some geospatial data on this website is provided by geonames.org. Nothing more nothing less. navigate here Hmm anyone have any ideas on how to fix this? 0 Back to top of the page up there ^ Forum Home Playpark |-- The Backyard |---- Small Talk |------ Forum

I have a Radeon HD 6480G Graphics card with PhysX installed already and it still doesn't work. < > Showing 1-13 of 13 comments Geomancer View Profile View Posts 11 May, Danilo Kaneda 3.370 προβολές 40:40 RAGNAROK 2: PRIMEIRA DUNGEON & BOSS - Διάρκεια: 13:52. You can change this preference below. Κλείσιμο Ναι, θέλω να τη κρατήσω Αναίρεση Κλείσιμο Αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο. Ουρά παρακολούθησηςΟυράΟυρά παρακολούθησηςΟυρά Κατάργηση όλωνΑποσύνδεση Φόρτωση... Ουρά παρακολούθησης Ουρά __count__/__total__ Como Superbarrymore 526.170 προβολές 5:59 Ragnarok Online 2 - "An error occurred" [SOLUCIONADO] PT-BR - Διάρκεια: 4:07.

To the distance so far from our true understanding, making us want more, making us see less 0 Back to top of the page up there ^ #6 burutus Novice As a result, when playing Ragnarok 2 I get sudden force close without any error or warning. PixelSecks 176.957 προβολές 2:43 Ragnarok Online 2 : Animation Opening - Διάρκεια: 1:26. If you do not understand what is causing this behavior, please contact us here.

Some of games still not showing any GPU activity. Danilo Kaneda 19.875 προβολές 3:43 Ragnarok Online 2 - Gameplay #01 - O início / Classes e Jobs [PC] [PT-BR] - Διάρκεια: 10:51. There is not entry in Software on anywhere else? #8 Foxtail View Profile View Posts 16 Aug, 2013 @ 3:26am not helped at all #9 chandalan View Profile View Posts 25 elrisasxD 60.381 προβολές 1:47 Infernal (PC) - Gameplay - Prologue to Mission 1 (Stopped Over at Cable Car) - Διάρκεια: 45:41.

To the distance so far from our true understanding, making us want more, making us see less 0 Back to top of the page up there ^ #8 burutus Novice Natalius Ayen 25 προβολές 4:04 PhysX Error Ragnarok 2 online - Διάρκεια: 1:27. well what to do if that is the only way hehe...thanks for the info 0 Back to top of the page up there ^ #9 Dadots Novice Group: Members Posts: If you continue to cause errors, you will be blocked again for an indefinite period.

WarpPortal Home/Knowledge Base/All Titles/Ragnarok Online 2/Ragnarok Online 2 Technical Support/PhysX Error RegisterRegister to view your Tickets onlineKnowledge BaseFind answers to common questionsNewsView latest news itemsSubmit a TicketSend a new ticket Danilo Kaneda 104.910 προβολές 10:51 How to fix Medal of Honor: Airborne PhysX Error - Διάρκεια: 1:44. All rights reserved. Nerd View Profile View Posts 7 May, 2013 @ 1:32am hey i had the same problem yesterday and i found thishttps://forums.geforce.com/default/topic/526016/geforce-drivers/error-2738-fix-blame-your-old-antivirus-for-this-/it helped for me, i hope it helps you too. #8

NVIDIA Brasil 10.864 προβολές 1:25 NVIDIA PhysX Technology - Enabled vs. If i didnt had succedeed I would have deleted RO2 forever!